Επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας για τον συλλόγο:

ΣΑΛΠΑΣΑΡΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ,
τηλ. 6977070939
email:   info@gask.gr

 

Πληροφορίες / εγγραφές  για τις Ακαδημίες:

τηλ.: 6944512259
τηλ.: 6977070939